791-101-657

Róże pnące

2013-01-05

 

Przed przeczytaniem tego artykułu polecamy zajrzeć tutaj

 

       Róża to królowa krzewów. Często błędnie uważana za roślinę wymagającą. Dzielimy je wg różnych źródeł na rozmaite grupy. Klasyczny podział wyróżnia róże: wielkokwiatowe, wielokwiatowe, pnące, okrywowe, parkowe.

       To najsilniej rosnąca grupa róż o długich pędach, które przymocowuje się do podpór. Wyróżniamy tutaj gatunki kwitnące raz oraz takie, które powtarzają kwitnienie. Wymagają one odmiennego cięcia zatem poniżej opisano je osobno.

 

Powtarzające kwitnienie

 

I rok

       Podczas sadzenia przycinamy korzenie i usuwamy wszystkie złamane pędy. Usuwamy nadmiar pędów zostawiając tylko 3 najsilniejsze. Skracamy je do długości ok. 50cm.

 

II rok

        W marcu skracamy o 1/3 główne pędy i przywiązujemy je do podpór. Wszystkie pędy boczne, które kwitły również skracamy. Pędy silniejsze tniemy słabiej tj. nad 4-5 oczkiem natomiast pędy słabe tniemy silniej nad 2-3 oczkiem. Latem usuwamy przekwitłe kwiaty tnąc nad zdrowym liściem znajdującym się poniżej. Usuwamy odrosty korzeniowe.

 

Cięcie zachowawcze

        Co roku w marcu usuwamy jedną najstarszą gałąź tnąc u samej nasady. Skracamy same wierzchołki pędów głównych. Nowo wyrastające pędy skracamy o 1/3 i na bieżąco przywiązujemy je do podpór. Latem usuwamy przekwitłe kwiaty a także wszystkie pędy słabe, złamane czy chore.

 

Nie powtarzające kwitnienia

 

I rok

        Tniemy tak jak w I roku u róż powtarzających kwitnienie opisanych powyżej.

 

II rok

        Nie tniemy róż wiosną. Przywiązujemy do podpór nowo wyrastające pędy. Cięcie wykonujemy dopiero po kwitnieniu skracając kwitnące pędy nad 2-3 oczkiem.

 

Cięcie zachowawcze

        Latem po kwitnieniu usuwamy część najstarszych gałęzi. Pozostałe pędy skracamy tak jak opisano w roku II nad 2-3 oczkiem. Usuwamy pędy chore, złamane oraz odrosty korzeniowe natomiast młode pędy przywiązujemy do podpór.

 

Zdjęcia roślin zaczerpnięto z: http://plantsgallery.blogspot.com/