Chodnik zarasta trawą

Co zrobić z nadmiarem trawy gdy wrasta się w chodnik bądź kamienie?

 

Warto zastanowić się jak temu procesowi zapobiec i nie dopuszczać do takiej sytuacji. Zakładając chodnik należy wyobrazić sobie jak będzie chodnik wyglądał po kilku latach, gdy trawa będzie już rozrośnięta. Częstym błędem przy zakładaniu ogrodu jest układanie chodnika równo z poziomem wyrównanej gleby pod zasiew nasion traw. Taki stan powoduje w późniejszym czasie wrastanie trawy w chodnik i tym samym obniżenie walorów estetycznych chodnika. Gdy chodnik jest na równi lub poniżej poziomu trawnika, sprzyja to nadmiernemu rozrastaniu się trawy i zalewaniu  chodnika wodą podczas opadów. Ważne jest aby pamiętać, żeby poziom ścieżki był wyżej niż poziom trawnika, ale pamiętajmy również, by ostrza kosiarki podczas koszenia nie uderzały w kamień (uszkodzimy kosiarkę). Zachowanie właściwych poziomów (wyżej kamień 3-4 cm) będzie gwarancją, że  uniknie się wtedy nadmiernego wrastania trawy w ścieżkę i zalewania jej wodą deszczową.  Nie zawsze jednak budując chodnik posiadaliśmy odpowiednią wiedzę o poziomach. Jeśli natomiast doprowadzi się do sytuacji, w której trawa zacznie wrastać w chodnik, należy wykonać zabiegi pielęgnacyjne mające na celu usunięcie nadmiaru trawy. Po kilku latach trawa w kamienie może wrosnąć nawet do 30 cm, co znacznie może zmniejszyć powierzchnie chodnika, obniżając jego wartości estetyczne.

Usuwanie nadmiaru trawy zacząć należy od określenia ile powierzchni zajęte jest przez porastającą trawę. Następnie usuwany nadmiar trawy zalegającej na ścieżce. Posłużyć mogą do tego nożyce a w przypadku grubszej warstwy, szpadel bądź sekatory. Gdy trawa wokół kamieni czy chodnika została usunięta można wykonać kolejne czynności. Jedna z możliwości polega na obsypaniu miejsca wokół kamienia piaskiem o większej frakcji w celu uzupełnienia wolnych przestrzeni, nie zmieniając przy tym położenia kamieni. Atutem tego zabiegu jest niewielka pracochłonność, natomiast minusem przy nie pielęgnowanym trawniku, jest ponowne wrastanie trawy na kamienie.

Druga możliwość polega na ułożeniu kamieni na  poziomie wyższym niż trawnik (3-4cm). Wiąże się to z większym nakładem pracy, kamienie należy podnieść, podsypać ziemię,  lecz wtedy  trawa w mniejszym stopniu wrasta w ścieżkę.

Po prawidłowo wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych ścieżka bądź chodnik znów może cieszyć swymi kształtami.