Formowanie drzew owocowych cz. I.

Drzewa owocowe posadzone w naszych ogrodach wymagają formowania i cięcia, aby corocznie mogły wydawać owoce dobrej jakości. Pozostawienie drzew bez opieki spowoduje, że zaczną one wydawać coraz mniejszy i gorszy plon, a z czasem może dojść do całkowitego zaniku owocowania.

Choć w Europie drzewa owocowe formowane są na kilkadziesiąt sposobów, to jednak w Polsce nieliczne z nich znajdują zastosowanie. Formy drzew możemy podzielić na cztery grupy biorąc pod uwagę różne kryteria.

Z uwagi na przekrój poprzeczny, korony dzielimy na kuliste, owalne i szpalerowe.

W zależności od obecności przewodnika, dzielimy je na przewodnikowe, bezprzewodnikowe i ze skróconym przewodnikiem.

Pod względem rozmieszczenia konarów dzielimy korony na okółkowe, piętrowe, bezpiętrowe, luźnopiętrowe oraz kombinowane.

Układ konarów może być prawie naturalny, swobodny, regulowany i sztuczny.

Jaki kształt korony wybrać?

Coraz  większą popularnością, spowodowaną w dużej mierze zachodnimi trendami w sadownictwie, cieszą się korony szpalerowe. Aby uzyskać taką formę korony, w zarysie przypominającą wydłużony prostokąt, należy włożyć wiele pracy w przyginanie i mocowanie w jednej płaszczyźnie wyrastających pędów. Korony owalne uzyskuje się poprzez przycinanie gałęzi bocznych. Najmniej nakładów pracy wymagają korony kuliste, które w zarysie są najbardziej zbliżone do koron naturalnych.

Jeżeli w ogrodzie sadzimy drzewa o dużej sile wzrostu, do których zaliczamy brzoskwinie, morele, czereśnie, śliwy oraz jabłonie szczepione na podkładkach o dużej sile wzrostu, to najlepszym systemem prowadzenia koron będą szpalery. Ich zaletą jest to, że owoce są równomiernie doświetlone, więc równomiernie też dojrzewają, i są łatwo dostępne podczas zbiorów, a plon owoców z drzew tak uformowanych ma podobną wysokość jak plon zebrany z drzew kolistych czy owalnych.

Korony owalne i koliste mają podobne właściwości i polecane są dla drzew szczepionych na podkładkach silnie skarlających. Przy uprawie drzew karłowych, które wykształcają korony o małej rozpiętości, korony szpalerowe nie są polecane z uwagi na nieduży plon zebranych owoców. 

Na zdjęciu czereśnie w formie szpaleru, Holandia

 

Szpaler