Jak ciąć – Olsza czarna?

Drzewo to kojarzy się tak jak wierzby ze zbiornikami wodnymi. Wymaga mało tlenu w glebie dlatego dobrze rośnie na stanowiskach podmokłych i w ciężkiej glebie. Poza tym trzeba jej zapewnić dużo światła. Bardzo dobrze znosi cięcie.

 

Przed przeczytaniem tego artykułu polecamy zajrzeć do lektury: Jak prawidłowo ciąć krzewy i drzewa.

 

I lata

      Od momentu posadzenia usuwamy pędy boczne konkurujące z osią główną. Od listopada do stycznia usuwamy pędy najniżej położone tak, aby uformować pień. Kiedy roślina uzyska odpowiednią wysokość skracamy górne gałęzie, które będą pierwszymi konarami.

 

II rok

         Nadal dbamy o dominację osi głównej skracając pędy konkurujące.

 

Cięcie zachowawcze

       Drzewo bardzo dobrze znosi cięcie nawet dość grubych gałęzi. Cięcie wykonujemy między listopadem a lutym usuwając najniżej położone pędy. W miarę możliwości usuwamy wszystkie pędy martwe i chore.

 

 

Zdjęcia roślin zaczerpnięto z: http://plantsgallery.blogspot.com/