Nawożenie czas zacząć…

         Pierwsze ciepłe dni i wiosenne promienie słońca skłaniają do porządków w ogrodzie, i o ile nie mamy koncepcji, co sadzić lub zasiać, opracowywania planu działania. Bez względu na to, co sadzimy lub siejemy powinniśmy zacząć, od odpowiedniego przygotowania podłoża.

         Po wstępnym, przygotowaniu gleby należy zastanowić się nad nawożeniem. Jednak dopiero, jeśli podłoże charakteryzuje się odpowiednim pH, możemy nawozić. W celu ustalenia pH można zastosować prostą analizę za pomocą odczynnika Helliga (dostępny w większości sklepów ogrodniczych). Optymalne pH dla większości składników pokarmowych waha się w granicach pH 6-7.

         Ogólnie nawożenie można podzielić na nawożenie przedsiewne (stosowane przed rozpoczęciem wegetacji roślin) oraz pogłówne (stosowane w trakcie wzrostu roślin).

         W trakcie przygotowywania podłoża, można zastosować nawozy przedsiewne, które należy wymieszać z podłożem. Nawozy tego typu nie zawierają dużych ilości azotu, gdyż składnik ten jest łatwo wypłukiwany z gleby, jeśli nie zostanie pobrany przez rośliny. Typowymi nawozami przedsiewnymi są m.in. nawozy fosforowe, potasowe, magnezowe, amonowe i wapniowe. Charakteryzują się słabą rozpuszczalnością, a tym samym słabo przemieszczają się w glebie. Nie istnieje, więc niebezpieczeństwo wypłukania tych składników do głębszych warstw. Nawozy tego typu można stosować jesienią jak i wczesną wiosną. Nawożenie przedsiewne najlepiej połączyć z mechanicznym przygotowaniem gleby, pozwala to na wymieszanie nawozów z górną warstwą gleby, tak by składniki znalazły się w zasięgu strefy korzeniowej.

         Nawożenie pogłówne, stosujemy w trakcie wzrostu roślin. Typowymi nawozami z tej grupy są saletry, czyli nawozy azotowe. Składnik, ten jest bardzo istotny dla prawidłowego wzrostu roślin, najsilniej decyduje o wielkości plonu. Nawożenie azotem bardzo korzystnie wpływa na wzrost „masy zielonej” roślin. Jednak przenawożenie azotem może powodować niekorzystne zjawiska, np. opóźnienie kwitnienia, akumulację szkodliwych dla zdrowia związków, takich jak azotany, gorsze przechowywanie warzyw i owoców, przemarzanie. Jednak azot zastosowany w odpowiednich ilościach na pewno przyczyni się do lepszego wzrostu roślin.

         Szeroki asortyment nawozów na rynku na pewno zadowoli, nawet najbardziej wymagające osoby, zatem nie pozostaje nic innego jak cieszyć się wiosną i pracami w ogrodzie.

mgr inż. E. Wojciechowska