ROZMNAŻANIE BYLIN PRZEZ PODZIAŁ

Podział jest najłatwiejszym sposobem rozmnażania bylin. Metodę tą możemy stosować do rozmnażania bylin tworzących pędy u podstawy karpy i posiadających dobrze rozwinięty system korzeniowy. Metodę podziału stosuje się również gdy rośliny są zbytnio zagęszczone lub gdy wymagają odmłodzenia. Najlepszym terminem do przeprowadzenia podziału jest późna jesień (od października) lub wczesna wiosna (do kwietnia). W czasie przeprowadzania tego zabiegu ziemia nie powinna być zamarznięta, grząska ani też zupełnie sucha (złe warunki utrudniają przyjęcie się dzielonych roślin). Jesienny termin dzielenia jest odpowiedni dla roślin kwitnących wczesną wiosną. Rośliny o mięsistych korzeniach najlepiej natomiast dzielić wiosną, gdy zaczynają wybijać pąki.

 

Część bylin można dzielić poprzez oderwanie ich części ręką lub przy użyciu dwóch motyczek z zębami. Do podziału roślin o mięsistych korzeniach potrzebny będzie szpadel lub nóż.

Wokół roślin przeznaczonych do podziału należy rozluźnić (wzruszyć) glebę a następnie rośliny wydobyć za pomocą wideł. Robimy to delikatnie, uważając aby nie uszkodzić korzeni roślin. Wyciągniętą roślinę otrząśnij z ziemi i usuń uschnięte liście, a następnie przepłucz ją wodą. Dzięki temu zobaczysz umiejscowienie pąków (nie wolno ich uszkodzić) oraz które części rośliny są zdrowe i nadają się do podziału. Stare i nieproduktywne fragmenty roślin trzeba będzie usunąć.

Młode byliny o cienkich, włóknistych korzeniach rozdziela się ręcznie. Gdy rośliny są starsze, trudno będzie Ci podzielić splątaną masę korzeni i nasad starych łodyg. W takim przypadku przydadzą się dwie uzębione motyczki (gdy rośliny są niewielkie) lub dwie pary wideł (u większych roślin). Motyczki lub widły wbijamy w roślinę grzbietami do siebie, a następnie rozchylamy na boki w przeciwległych kierunkach. Czynność powtórz kilkakrotnie, aż do uzyskania dwóch oddzielnych części rośliny.

Byliny o zgrubiałych, mięsistych korzeniach trzeba dzielić (rozciąć na kawałki) przy pomocy noża lub szpadla. Szpadel wbijamy w roślinę pomiędzy pąkami, tak aby na każdej z dzielonych części pozostały przynajmniej po 2 pąki. Części i odnogi obumarłe odetnij nożem.

Rośliny tworzące kłącza dzielimy ręcznie lub za pomocą noża, odcinając od starego kłącza młode odrosty. Każde nowo powstałe kłącze musi mieć przynajmniej jeden pąk. Stare kłącze wyrzucamy.

Po podziale wszystkie powierzchnie cięć posyp fungicydem (środkiem grzybobójczym). Rośliny posadź na takiej samej głębokości, na jakiej rosły dotychczas. Glebę wokół nich lekko ubij i podlej. Duże fragmenty bylin posadzone od razu po podziale mogą zakwitnąć już w tym samym sezonie wegetacyjnym. Bardzo małe części powstałe po podziale najlepiej jest przez pierwszy rok uprawiać na rozsadniku lub w doniczkach, aby się nieco rozrosły.