Sadzenie

Przygotowanie gleby

Podwójne kopanie zalecanie jest dla poprawienia struktury wierzchniej warstwy i wzruszenia podglebia. Pierwszym krokiem jest wykopanie rowka o szerokości 45cm i głębokości 30cm z jednej strony rabaty lub kwietnika. Następnie przekopuje się dno rowka dodając kompostu, dobrze rozłożonego obornika lub torfu za pomocą wideł do kopania na całą ich długość. Nie usuwa się drobnych kamieni, bo zapobiegają skutkom suszy, natomiast starannie trzeba wygrabić korzenie i kłącza chwastów trwałych. Aby zwiększyć zawartość składników pokarmowych, dodaje się przy przekopywaniu wierzchniej warstwy ok. 110g mieszanki nawozowej na 1 metr kwadratowy. Należy tak przygotować miejsce na 6 tygodni przed planowanym terminem sadzenia, aby ziemia zdążyła osiąść.

Technika sadzenia

Ziemia nie powinna być zmarznięta, ani zlana przez stagnującą wodę. Sprawdza się to ściskając garść ziemi. Ziemia powinna być na tyle wilgotna, żeby można było formować bryłę, ale sucha na tyle, że bryła ta rozpadnie się po zrzuceniu na twarde podłoże. W ogrodach o glebie dobrze zdrenowanej wrzesień i październik są najlepszym miesiącem na sadzenie bylin. W przypadku roślin o pustych łodygach i na glebach ciężkich lepiej jest poczekać do marca lub kwietnia.

Rośliny kwietnikowe

Na 10 dni przed sadzeniem uszczykuje się wierzchołki pędów. Dla roślin jednorocznych, odporne na niskie temperatury, dla których rozsada została przygotowana w pomieszczeniu, na przykład szklarni, kwiecień i maj są właściwą porą. Koniec maja i początek czerwca są porą sadzenia roślin jednorocznych, wrażliwych na przymrozki, a wrzesień i październik roślin dwuletnich. Podlewanie skrzynek z rozsada na kilka godzin przed sadzeniem jest pierwszym krokiem, potem zagrabia się przygotowane miejsce sadzenia i lekko ugniata. Nie stosowej się żadnych nawozów. Wystawanie się skrzynki do ogrodu i przykrywa arkuszem papieru. Wykopuje się dołek łopatką na tyle głęboki i obszerny, żeby pomieścić korzenienie sadzonej rośliny bez ich podwijania. Po posadzeniu bryłka korzeniowa powinna znaleźć się tuz pod powierzchnią gruntu. Wydobywa się roślinę ze skrzynki podważając lekko łopatką, od razy przenosząc roślinę do wykopanego dołka. Nie można wyjmować wielu roślin naraz i odkładać ich na bok, bo będą wysychać. Po umieszczeniu rośliny w odpowiednim miejscu obsypuje się ziemią i ugniata wokół palcami a następnie podlewa.

Cebula

W przypadku cebuli zalecane jest kupowanie gdy można je zaraz sadzić. Cebulki wielu gatunków nie mogą być przez dłuższy czas poza ziemią przetrzymywane. Jeśli masz dużą powierzchnie do obsadzenia, to wykopuje się ziemię z całej powierzchni na zalecaną głębokość i wsypuje warstwę piasku. Na piasku rozkłada się cebule w zalecanych odstępach lekko je przysypując. Przysypuje następnie wykopaną ziemię i lekko ugniata, aby nie zostawały przestrzenie powietrzne. Częściej jednak sadzi się cebule pojedynczo. W przypadku cebul dużych pozostawione przestrzenie powietrzne są częstą przyczyną wypadów. Wykopuje się dołek łopatką lub specjalnym urządzeniem do sadzenia cebul kwiatowych. Dołek powinien być głębszy od zalecanej głębokość sadzenia. Na dno sypie się 2 piasek i umieszcza na nim cebulę. Piasek zapobiega powstawaniu wolnej przestrzeni pod cebulą. Przysypuje ziemią i lekko ugniata. Podlewa się po skończonym sadzeniu.

Rośliny pakowane – wykopywane z nagimi korzeniami, bez bryły ziemi

Jeśli korzenie bylin wydobytych z opakowanie są suche, wkłada się je na około 2 godziny do wiadra z wodą. Podlewa wykopane rośliny na dzień, przed sadzeniem. Pierwszym krokiem jest wyznaczanie kółkiem dla roślin, aby mieć pewność, ze zostały rozmieszczone zgodnie z planem. Następnym krokiem jest wykopanie dołka odpowiedniego dla każdej rośliny. Ślad na szyjce korzeniowej, do którego roślina zagłębiona w ziemi jest wskazówką o właściwej głębokości dołka. Rozpiętość najdłuższych korzeni po dodaniu paru centymetrów jest wskazówką o szerokości dołka. W przypadku roślin wykopanych nie usuwa się ziemi spomiędzy korzeni ale rozprostowuje korzenie, które wyrastają poza bryle ziemi. Podczas sadzenia trzeba rośliny zakrywać dla ochrony przed wysuszającymi wiatrami.

Etapy sadzenia

Etap I

 • Ślad na łodydze, do którego roślina była zagłębiona w ziemi na poprzednim miejscu, powinien zrównać się z dolna krawędzią deski.
 • Umieścić deskę nad dołkiem, aby ustalić właściwą głębokość sadzenia.
 • Dołek powinien być dość głęboki, aby stary ślad ziemi znajdował się na równi lub też poniżej powierzchni gruntu w miejscu sadzenia.
 • Dołek powinien być dość szeroki, aby korzenie rozkładały się swobodnie.

Etap II :

 • Wsyp kilka pełnych łopatek mieszaniny do sadzenia wokół rośliny. Potrząśnij do góry i na dół, dodaj jeszcze nieco mieszaniny. Ugnieć mieszaninę wokół roślin ręcznie. Nie naciskaj zbyt mocno

Etap III :

 • Wypełnij dołek do połowy mieszaniną do sadzenia i ugnieć ją. Zależnie od wielkości rośliny, można przydeptać lub cisnąć ręcznie. Niezbyt mocno, aby nie zniszczyć struktury gleby. Zaczyna się ugniatanie od zewnętrznych krawędzi dołka stopniowo posuwając się do środka

Etap IV :

 • Dodaj jeszcze więcej mieszaniny, aby wypełnić dołek. Ugnieść raz jeszcze, a potem rozluźnić powierzchnie, wysp trochę ziemi wokół łodygi, aby utworzył się niski wzgórek

Rośliny w pojemnikach lub doniczkach, wykopane z bryłą korzeniową

Nie należy uważać, że sadzenie bylin z pojemników lub doniczek jest łatwe. Jeśli warunki wokół bryły korzeniowej są nieodpowiedni. Korzenie nie będą przerastać z bryły do ziemi ogrodowej. To znaczy, że nie wystarczy wykopać dołek, zdjąć pojemnik, wrzucić roślinę i przysypać ziemią. Zaczyna się od podlewania roślin na dzień przed sadzeniem. Potem wyznacza się miejsce dla wszystkich roślin, które będą a następnie postępuje się według poniższej instrukcji. 3

Etap I :

 • Wykop dołek tak duży, aby pomieścić bryłę korzeniową otoczoną z każdej strony przez warstwę 5 – 10cm mieszaniny do sadzenia. Głębokość zależy od wielkości pojemnika.
 • Dołek powinien być taki głęboki, aby górna powierzchnia bryły korzeniowej była 1 – 3cm poniżej powierzchni gruntu do posadzenia.
 • Ugnieć mieszaninę do sadzenia ręcznie , nie uciskając za mocno.

Etap II :

 • Rośliny wykopane lub rośliny z pojemnika. Rozetnij z boku pojemnik lub torbę foliową, gdy roślina jest już wstawiona w dołek. Usuń pojemnik ostrożnie.
 • Rośliny z doniczek. Wybij ostrożnie roślinę z doniczki i postaw bryłę korzeniową na dnie dołka.

Etap III :

 • Sprawdź odsłoniętą powierzchnie bryły korzeniowej. Bardzo ostrożnie odetnij korzenie okręcając bryłę, ale nigdy nie rozłamuj lub rozcinaj bryły korzeniowej.

Etap IV :

 • Wypełnij przestrzenie między bryłą korzeniową a ścianą dołka mieszaniną do sadzenie. Nie używaj zwykłej ziemi ogrodowej, korzenie nie przerosną bezpośrednio z torfowego podłoża, które było w pojemniku, do mineralnej ziemi.
 • Po posadzeniu powinno pozostać obniżenie zatrzymujące wodę.