Oświetlenie ogrodu – Lampy elektryczne

Od lamp ogrodowych oczekujemy nie tylko ładnych efektów świetlnych, ale również tego, by były tanie w eksploatacji i długo służyły, a potrzebna do nich instalacja była bezpieczna i łatwa w obsłudze.

Lampy ogrodowe mogą służyć do stałego oświetlenia części powierzchni działki albo jako oświetlenie dekoracyjne lub włączane tylko na określony czas, potrzebny na przykład do przejścia od furtki do domu. Wybierając lampy, nie należy kierować się wyłącznie ich urodą, ale należy je dopasować do miejsca, w którym będą zamontowane, oczekiwanego efektu oświetlania i napięcia, jakim będą zasilane. Należy uwzględnić też to, jak długo mają świecić w ciągu doby:

  • oprawy przystosowane do żarowych źródeł światła instaluje się tam, gdzie będą świeciły przez krótki czas
  • do oświetlenia stałego wybierać należy oprawy przystosowane do źródeł energooszczędnych: świetlówek kompaktowych, lamp rtęciowych, sodowych albo metalohalogenkowych. Zużywają one kilkakrotnie mniej energii w porównaniu ze zwykłymi żarówkami, co oznacza mniejsze rachunki za oświetlenie

Do oświetlenia ścieżek komunikacyjnych, dekoracyjnego podświetlenia klombów i niskich krzewów służą głównie małe oprawy ogrodowe o wysokości do 50 cm. Przenośne lampy montuje się na wbijanych w ziemię ostrzach. Montowane na stałe przytwierdza się do betonowych fundamentów – gotowych (na przykład z bloczków betonowych) lub wykonanych na miejscu wbudowania lampy, ewentualnie przykręca się je do utwardzonej nawierzchni (płyt chodnikowych lub kostki brukowej). W gotowych fundamentach lub elementach nawierzchni wierci się otwory do przeprowadzenia kabli i włożenia kołków rozporowych, (jeżeli nie były one przygotowane wcześniej). W wykonywanych na miejscu – umieszcza się rurkę osłonową (peszel) do przeprowadzenia kabla i przygotowuje otwory pod kołki rozporowe. Lampy takie są zasilane albo napięciem 12 lub 24 V (w tych instaluje się żarówki o mocy 10-20 W, najczęściej halogenowe), albo napięciem 230 V (te różnią się od niskonapięciowych typem oprawki żarówkowej i stopniem ochrony przed wnikaniem wody – wymagany minimum IP 44).

Do podświetlenia elewacji, drzew czy wysokiego żywopłotu stosuje się oprawy reflektorowe:

  • umieszczane na powierzchni
  • na ostrzu wbijanym w grunt
  • przykręcane śrubami do utwardzonego podłoża albo fundamentu
  • chowane w podłożu w ten sposób, by wierzch lampy znajdował się na wysokości terenu

Takie lampy umieszcza się na podsypce żwirowej i otacza żwirem lub betonem.

Reflektory muszą mieć hermetyczne obudowy i szyby ochronne odporne na uderzenia, zasilanie – napięciem niskim lub sieciowym.

Do oświetlenia podjazdu, ścieżek wzdłuż domu czy okolic ogrodzenia murowanego służą kinkiety lub plafony – montowane na ścianie, w murze lub słupku ogrodzenia albo oprawy montowane w zagłębieniu muru. Mocuje się je na kołki rozporowe lub śruby. Do takich lamp wcześniej doprowadza się przewody ukryte w ścianie lub w słupku. Zasilanie – napięciem niskim lub sieciowym.

Do oświetlenia ogólnego większych powierzchni używa się lamp na masztach o wysokości 2-3 m. Mają albo oprawkę do wkręcenia zwykłych żarówek lub świetlówek kompaktowych albo oprawę z wbudowanym stabilizatorem do rtęciowych, metalohalogenkowych lub sodowych źródeł światła. Zasilanie – 230 V. Maszty osadzamy na betonowym fundamencie z otworem do wprowadzenia kabla i elementami umożliwiającymi stabilne przykręcenie lamp. Elementami tymi są na przykład zatapiane w betonie śruby albo specjalne "stopy" dopasowane do konkretnych lamp, zawierające z jednej strony zbrojenie do zatopienia w betonie, z drugiej – śruby do przykręcenia lampy. Wywierca się też w fundamencie otwory do wprowadzenia dybli, za pomocą, których będzie przykręcona lampa. Fundament taki kupuje się, jako gotowy prefabrykat lub wykonuje bezpośrednio w miejscu zamontowania oprawy.