Nawóz wyprodukowany z materii organicznej jest bardzo dobrym dodatkiem do podłoża. Poprawia jego właściwości fizyczne (lepsze napowietrzenie, poprawia stosunki powietrzno-wodne, polepsza konsystencję, zwiększa porowatość) oraz chemiczne (zwiększa ilość materii organicznej w podłożu, dostarcza składników pokarmowych roślinom). Stosowanie nawozów  organicznych sprzyja rozwojowi mikroorganizmów glebowych.

         Pierwsze skojarzenie, na myśl o nawozach organicznych to obornik. Jednak w obecnych czasach trudno pozyskać dobrej jakości obornik. Chów zwierzą odbywa się w większości przypadków metodą bezściółkową, co powoduje sukcesywne zmniejszenie produkcji obornika. Jednak firmy nawozowe proponują nam w zamian obornik w postaci granulatu. Nawóz ten jest łatwy i wygodny w użyciu oraz nie jest źródłem chwastów. Przy stosowaniu obornika bezpośrednio z gospodarstwa możemy wprowadzić do gleby przypadkowo nieprzefermentowane nasiona chwastów, które będą niepotrzebną konkurencja dla roślin uprawnych.

         Ale obornik, to nie jedyny nawóz organiczny. Doskonałym nawozem organicznym jest kompost lub resztki organiczne, których chcemy pozbyć się z ogrodu (ścinki trawy, liście warzyw korzeniowych, łodygi z przekwitniętych bylin, itp.), one również nadają się do kompostowania. Miejsce na kompostownik można wygospodarować w każdym ogrodzie. Przy kompostowaniu należy pamiętać, aby kolejne warstwy resztek przesypywać warstwą gleby, należy również od czasu do czasu podlewać kompost.

         Nawozy organiczne zastosowane w ogrodzie, nie uwalniają składników pokarmowych tak szybko, jak ma to miejsce w przypadku nawozów mineralnych. Zapobiega to wymywaniu składników pokarmowych i czyni nasz ogród bardziej ekologicznym. Najpierw wszystkie resztki organiczne muszą przejść proces mineralizacji, czyli rozkładu związków organicznych do prostszych, dostępnych dla roślin związków mineralnych. Proces mineralizacji w dużej mierze zależy od wilgotności, temperatury i stosunków powietrzno-wodnych w podłożu, niezbędne w tym procesie są mikroorganizmy glebowe. Dzięki długotrwałemu uwalnianiu składników z nawozów organicznych, nadają się one pod rośliny o długim okresie wegetacji lub należy je zastosować na jesień, aby wiosną rozłożona materia organiczna była już dostępna dla roślin.

         Nawożenie organiczne w przeciwieństwie do mineralnego nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny jest wolniejsze, dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa przenawożenia. Zrównoważone nawożenie powinno opierać się na nawozach organicznych i mineralnych, aby zapewnić odpowiednią ilość składników pokarmowych oraz prawidłowe właściwości fizyczne i biologiczne podłoża.

mgr inż. Ewelina Wojciechowska