Oczko wodne ze skalniakiem w Kórniku

W istniejącym już ogrodzie zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy mały zbiornik wodny z otaczającym go ogrodem skalnym. Duże kamienie polne stanowiące bazę “skalniaka” zastaliśmy już przygotowane na działce. Kompozycję skonstruowano w taki sposób, aby całość wyglądała bardzo naturalnie. Kiedy rośliny podrosną efekt ten na pewno zostanie osiągnięty. Dodatkowo na tle białej ściany znajdującej się za nasza kompozycją zostaliśmy poproszeni o stworzenie powtarzalnych nasadzeń z gatunków strzelistych iglastych oraz niższych krzewów, które zasłonią tę monolityczną kurtynę.