Wokół domu, jak wykonać opaskę z otoczaków i utworzyć dren?

Opaska z otoczaków

Wokół domu otoczonego ogrodem warto wykonać 50 cm opaskę z otoczaków. Zapobiegnie ona zabrudzeniu elewacji domu i będzie stanowić czytelne oddzielenie domu od ogrodu. Opaskę wykonuje się w taki sposób, by spadek pochylony był w kierunku ogrodu. Zapobiegnie to gromadzeniu się wody opadowej w pobliżu budynku mieszkalnego. Prace rozpocznij od dokładnego wypoziomowania terenu pod opaskę. Jest to zabieg niezbędny, gdyż zapobiega gromadzeniu się wody w zagłębieniach i po wysypaniu kamieni, powierzchnia wygląda bardziej estetycznie. Następnie przystąp do rozłożenia włókniny wokół całego domu na wymaganą szerokość opaski. Układaj ją tak, by w miejscu złączeń, dwa pasy włókniny nachodziły na siebie. Zapobiegnie to pojawianiu się chwastów w szczelinach między kawałkami materiału. Podczas układania włókniny zwróć uwagę, by nie tworzyły się na niej fale i zakładki. Trudniej bowiem jest zakryć powierzchnię kamieniami, jeśli nie jest jednolicie płaska. Następnie na tak przygotowane miejsce wysyp kamienie (otoczaki). Wysypuj je w taki sposób, by cała powierzchnia włókniny została zakryta kamieniami. Warstwa otoczaków, aby całkowicie pokryła włókninę (bez prześwitów), powinna mieć grubość od 5 do 10 cm.

Tworzymy drenaż

Drenaż wykonujemy wówczas, gdy cały grunt lub jego część jest przez dłuższy czas podmokła. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt, że teren jest nisko położony i choć latem jest tam sucho, zimą, gdy poziom wód się podniesie, teren znów może być podmokły. Najczęstszą jednak przyczyną utrzymującej się w glebie wilgoci, zwłaszcza w nowym ogrodzie, jest glina wydobyta podczas budowy domu z wykopów i rozrzucona po całym terenie. Glina tworzy nieprzepuszczalną warstwę, która uniemożliwia odpływ wody. Drenaż będzie redukował zagrożenie zawilgocenia fundamentów w wyniku okresowego podwyższenia się wód gruntowych lub uszkodzenia izolacji.

Jeżeli teren wymaga osuszenia, należy zainstalować podziemny system rur ceramicznych lub z elastycznego plastiku. Ich układ zależy od warunków terenu. Boczne odpływy powinny prowadzić do głównej rury odpływowej biegnącej do sąsiedniego kanału lub układu odprowadzającego wody powierzchniowe z całego terenu domu. Nie należy łączyć układu drenującego ogród z kanalizacją domu. Drenaż jest zazwyczaj potrzebny na niewielkim obszarze, na którym po deszczu gromadzi się woda. Niejednokrotnie wystarcza po prostu zwykła rura prowadząca do studni chłonnej.

Studnia chłonna jest to dół o średnicy jednego metra i metrowej głębokości wypełniony gruzem. Spełnia on funkcje zbiornika gromadzącego odprowadzaną wodę, z którego wsiąka ona stopniowo w grunt. Powinien on znajdować się na terenie naszej działki (zgodnie z przepisami wodę opadową i gruntową powinno się zagospodarować na terenie własnej działki) poniżej miejsc, które zostały obsadzone roślinami i w bezpiecznej odległości od domu.

Opaska przy domuwizualizacje

Budowa donic