Propozycje zagospodarowania skarpy

Często wokół domu występują skarpy i wzniesienia. Dla wielu osób takie nierówności mogą stwarzać problemy w zagospodarowaniu. Najczęstszym pomysłem jest obsadzenie całej skarpy niskimi roślinami – przeważnie płożącymi (np. jałowcem płożącym ‘Wiltonii’) lub zabudowanie całego wzniesienia materiałami kamiennymi, jednak jest to sposób dość monotonny i pospolity.

Poniżej przedstawiamy dwie propozycje zagospodarowania skarpy – jest to ciekawe i nowoczesne zestawienie różnorodnych roślin wraz z naturalnym kamieniem łamanym i podkładami kolejowymi.

Zagospodarowanie skarpy