System odwadniania gruntów

Kałuże wody pojawiające się po deszczach bądź w trakcie odwilży utrudniają  a czasem nawet uniemożliwiają odpowiednie zagospodarowywanie ogrodu i podtapiają rośliny. Odwodnienie gruntów to jeden z procesów melioracji mający na celu usunięcie nadmiernej ilości wody z podłoża. Czynnikami wpływającymi na stałe lub okresowe występowanie wody na powierzchni terenu są:

·         nadmierne ilości opadów,

·         słabo przepuszczalne podłoże wynikające z rodzaju gleby bądź wskutek prowadzonych prac budowlanych, powodujących często nadmierne zagęszczenie podłoża (ubicie),

·         ukształtowanie terenu,

·         brak odpowiedniego nasłonecznienia,

·         brak naturalnego odpływu wód powierzchniowych do odpowiedniego odbiornika,

·         napływ wód z terenów wyżej położonych,

·         inne – indywidualne dla każdego obszaru elementy utrudniające odpowiedni przepływ wód.

Procesy odwadniania stosuje się najczęściej w celu polepszenia wydajności obszarów zagospodarowanych pod roślinność, ochrony przed zalewaniem piwnic lub zawilgacaniem fundamentów domu. Drenaż nie tylko usuwa nadmiar wody ale również rozsącza ją na terenach słabiej nawodnionych  lub też odprowadza do odpowiednich zbiorników.  Rozsączanie wód zebranych przez drenaż pozwala na równomierne rozprowadzanie wody na obszarze całego ogrodu, dlatego podczas projektowania takiego systemu bardzo ważnym elementem jest uwzględnienie wszystkich wyżej wymienionych czynników mogących utrudniać odpowiedni przepływ wód. Wynikiem niewłaściwie wykonanego odwodnienia najczęściej jest nadmierne osuszenie terenu co w konsekwencji doprowadza do zaniku roślin wodolubnych.

Projekt odwodnienia ogrodu najlepiej wykonuje się na niezagospodarowanej jeszcze działce. Ważne jest również aby mieć zaplanowany projekt urządzenia terenu a więc nakreślony układ roślin, chodników oraz elementów tzw. małej architektury. Dzięki temu projektant może prawidłowo  rozmieścić odpowiednie ilości wody w zależności od potrzeb konkretnych roslin.

Średnia wielkość opadów w lipcu wynosi ok. 80l/m2. Przykładowo na dom jednorodzinny o powierzchni dachu 100m2 spadnie w  lipcu 8000l opadów co stanowi 8m3 wody. Długość rur systemów odwadniających na przykładowej działce wynosi ok. 150m (średnica 10cm) (Rysunek 1)

Objętość rury drenarskiej wynosi:

pr2h= 3,14x(0,05m)2x150m=1,1775m3

Każda rura drenarska obsypana jest piaskiem, którego chłonność wody wynosi 3:1 (3 tony piasku wchłoną ok. 1000 litrów wody). Sposób obsypania wygląda następująco (Rysunek 2):

Chłonność piasku wynosi:

0,3m x 0,2m x 150m = 9m3

(9m3 – 1,1775m3) / 3 = 2,6075m3

A zatem na długości 150m rur drenarskich piasek wchłonie ok. 3m3 opadów czyli 3000l wody. Dla pozostałych 5m3 wody należy wykopać odpowiedni zbiornik (Rysunek 3). 

Objętość 1 kręgu wynosi niecałe 0,5m3. Zatem na pozostałe 5m3 wody potrzebny będzie zbiornik o głębokości ok. 10m.

inż. Hanna Kokornaczyk

Systemy odwadniania gruntów