Taras z łupków serycytowych

Łupek serycytowy powstaje z łupka ilastego w wyniku zmiany warunków fizykochemicznych. Wśród tych łupków, obok łyszczyków, serycytu i biotytu, spotyka się niewielkie soczewki kwarcu a także drobne soczewki granatu. Barwa łupka serycytowego jest zróżnicowana – od miodowo brązowej z soczewkami kwarcu po szarą o wręcz metalicznej fakturze. Z większych kamieni można budować ogrody skalne lub wodne. Cienkie płyty wykorzystywane są do okładania elewacji budynków lub ogrodzeń. Jednak łupki serycytowe to przede wszystkim doskonały materiał do układania ścieżek i tarasów.

Taras taki budujemy, układając na odpowiednio przygotowanym podłożu warstwę podbudowy, którą stanowi 10-20 cm warstwa suchego betonu. Należy ją równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni tarasu i zagęścić za pomocą zagęszczarki. Na niej układa się łupki serycytowe, w taki sposób, by poszczególne elementy ściśle do siebie przylegały i nie było między nimi przerw. Suchy beton zastosowany jako podbudowa pod wpływem wilgoci z ziemi i powietrza stwardnieje.

Taras powinien mieć spadek 1,5-2% w stronę zewnętrznych krawędzi, żeby łatwo spływała zeń woda deszczowa. Jeśli taras przylega do dwóch prostopadłych ścian domu, musi mieć spadek w dwóch kierunkach. Grubość warstwy spadkowej w najcieńszym miejscu (przy krawędzi) nie może być mniejsza niż 4 cm.