Jak ciąć – Róże pnące?

Róża to królowa krzewów. Często błędnie uważana za roślinę wymagającą. Dzielimy je wg różnych źródeł na rozmaite grupy. Klasyczny podział wyróżnia róże: wielkokwiatowe, wielokwiatowe, pnące, okrywowe, parkowe.

       To najsilniej rosnąca grupa róż o długich pędach, które przymocowuje się do podpór. Wyróżniamy tutaj gatunki kwitnące raz oraz takie, które powtarzają kwitnienie. Wymagają one odmiennego cięcia zatem poniżej opisano je osobno.

 

Przed przeczytaniem tego artykułu polecamy zajrzeć do lektury: Jak prawidłowo ciąć krzewy i drzewa.

 

Powtarzające kwitnienie

 

I rok

       Podczas sadzenia przycinamy korzenie i usuwamy wszystkie złamane pędy. Usuwamy nadmiar pędów zostawiając tylko 3 najsilniejsze. Skracamy je do długości ok. 50cm.

 

II rok

        W marcu skracamy o 1/3 główne pędy i przywiązujemy je do podpór. Wszystkie pędy boczne, które kwitły również skracamy. Pędy silniejsze tniemy słabiej tj. nad 4-5 oczkiem natomiast pędy słabe tniemy silniej nad 2-3 oczkiem. Latem usuwamy przekwitłe kwiaty tnąc nad zdrowym liściem znajdującym się poniżej. Usuwamy odrosty korzeniowe.

 

Cięcie zachowawcze

        Co roku w marcu usuwamy jedną najstarszą gałąź tnąc u samej nasady. Skracamy same wierzchołki pędów głównych. Nowo wyrastające pędy skracamy o 1/3 i na bieżąco przywiązujemy je do podpór. Latem usuwamy przekwitłe kwiaty a także wszystkie pędy słabe, złamane czy chore.

 

Nie powtarzające kwitnienia

 

I rok

        Tniemy tak jak w I roku u róż powtarzających kwitnienie opisanych powyżej.

 

II rok

        Nie tniemy róż wiosną. Przywiązujemy do podpór nowo wyrastające pędy. Cięcie wykonujemy dopiero po kwitnieniu skracając kwitnące pędy nad 2-3 oczkiem.

 

Cięcie zachowawcze

        Latem po kwitnieniu usuwamy część najstarszych gałęzi. Pozostałe pędy skracamy tak jak opisano w roku II nad 2-3 oczkiem. Usuwamy pędy chore, złamane oraz odrosty korzeniowe natomiast młode pędy przywiązujemy do podpór.

 

 

 

Zdjęcia roślin zaczerpnięto z: http://plantsgallery.blogspot.com/